AVÍS LEGAL IDENTIFICACIÓ DE UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA

UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA és un club esportiu sense ànim de lucre amb domicili social al carrer Feliu i Codina 27-29, 08031-Barcelona, C.I.F. G08675738.

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l'autorització prèvia i expressa de l'empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mig, dels continguts d'aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA tret que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l'empresa per la legislació vigent. El incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS
UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure's impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l'empresa. L'empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l'accés a la website. Per tant, l'accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari. UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència en la Web.

DURADA I MODIFICACIÓ
El Club es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE
Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d'ús, UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions compreses en aquestes condicions d'ús és declarada il•legal, nul•la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.