Els valors de la UEH
05.10.2017

Avui compartim amb vosaltres els valors corporatius que hem plasmat en el Reglament de règim intern de la Unió Esportiva d'Horta. Si voleu llegit el document complet el podeu trobar aquí.

VALORS

 Els valors són l’ànima de l’entitat és el que la singularitza, el que configura la personalitat i la manera de ser pròpia a l’entitat. La Unió Esportiva d’Horta s’ha fet a través d’una llarga història. Aquests valors s’han transmès de forma intangible de generació en generació i són un actiu que l’entitat vol conservar i vol transmetre proactivament a les noves generacions.

Els valors corporatius també es poden definir com el conjunt de principis bàsics que regulen totes les activitats que tenen lloc dins de l’entitat. Són els horitzons de referència, els ideals a realitzar. Tots els membres de l’entitat, independentment de la seva funció, rol i responsabilitat, estan cridats a viure aquests valors i a difondre’ls a dins i a fora de l’entitat perquè progressivament es facin realitat.

Els VALORS de la Unió Esportiva d’Horta són:

L’esportivitat

L’esportivitat inclou el compromís amb el joc net, l’afany d’autosuperació, la defensa d’una competició regida pel respecte a les regles, als i les rivals, als companys i companyes, a les persones que entrenen, que arbitren i al públic. Es manifesta, també, en una manera de competir honesta, en un saber guanyar i saber perdre.

 La qualitat

La qualitat exigeix una aposta per uns serveis excel·lents, per unes i uns professionals competents tant en l’aspecte tècnic com humà, també per unes relacions humanes basades en el respecte, en l’equitat de gènere i l’honestedat.

La innovació

La innovació es tradueix en una millora continuada de les prestacions i en la creativitat a l’hora de governar l’entitat i d’oferir nous serveis i activitats i en les activitats esportives federades.

 La transparència

La transparència significa honestedat en la gestió, comunicació directa amb totes les persones implicades i foment de la participació, a través dels canals establerts per aquesta finalitat, de tots els i les esportistes i persones associades

La participació

La participació significa prendre part i això vol dir que la veu de totes les persones associades i dels i les esportistes és rellevant en la millora de la qualitat de l’entitat. Es concreta mitjançant espais i canals de comunicació fluids que permetin una bona interacció, en els dos sentits, amb els òrgans de decisió a través de la pàgina web de l’entitat i altres suports de comunicació del club.

 La confiança

Una entitat és digna de confiança quan fa la feina ben feta i de forma transparent, és fidel als valors corporatius i està integrada per professionals i equips tècnics competents i directius escollits democràticament segons els estatuts de l’entitat.

La inclusió

La inclusió compromet a l’obertura social, a l’atenció als grups més vulnerables i a la promoció de la integració. L’entitat expressa la voluntat de ser un focus de cohesió i de trobada entre diferents col·lectius.

La sostenibilitat

La sostenibilitat es tradueix en un desenvolupament que integri la innovació tecnològica d’una banda i el respecte al medi ambient de l’altra, però també es fa palesa en el compromís de tots els membres de l’entitat en l’estalvi energètic i la cultura del reciclatge.

La solidaritat

El sentit de comunitat és l’arrel de la solidaritat. És solidari el qui està atent i respon a les necessitats de l’altre, el qui se sent una part integrada del Tot. La Unió Esportiva d’Horta és una gran família que vol seguir essent-ho en el futur i que s’obre fraternalment a totes les persones per fer-se més gran.

L’equitat de gènere

El valor de l’equitat es tradueix en la defensa i la promoció de la igualtat de gènere i en la tolerància zero a qualsevulla forma de discriminació o d’assetjament. La Unió Esportiva d’Horta promou una pràctica esportiva basada en l’equitat de gènere que exclogui conductes i comportaments masclistes i que desfaci tòpics i prejudicis discriminatoris que encara persisteixen en l’imaginari col·lectiu.Descarregar PDF
ADREÇA i CONTACTE

Unió Esportiva Horta - C/Feliu i Codina, 27 - 08031 Barcelona
Tel: 93 427 64 79 - Fax: 93 427 64 79
E-mail: uehorta@uehorta.cat

Membre de: Coordinadora d´Entitats d´Horta
PATROCINADORS
Haxelia Aigües de Barcelona Fundación ”la Caixa” Abella Ribas Posa't Wap@ Louise Se Va Qimet Horta Temple Grup Consultors Pastas Gallo Caprabo Grau Xarcuters Santos Ochoa Bemen-3 Formació Professional Talleres Aranda Amma Horta Elements
2023 - Unió Esportiva Horta. Tots els drets reservats.