AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA és un club esportiu sense ànim de lucre amb domicili social al carrer Feliu i Codina 27-29, 08031-Barcelona, C.I.F. G08675738.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació de qualsevol contingut de la pàgina web sense l'autorització prèvia i expressa de Unió Esportiva d’Horta

Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de Unió Esportiva d’Horta, tret que s'indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a Unió Esportiva d’Horta per la legislació vigent.

L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

Unió Esportiva d’Horta no garanteix l'accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l'absència de virus i/o altres components nocius a la pàgina web o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure's impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a Unió Esportiva d’Horta.

Unió Esportiva d’Horta no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l'accés a la pàgina web. Per tant, l'accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l'usuari.

Els enllaços o links que contenen la pàgina web poden conduir a l'usuari a altres pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals Unió Esportiva d’Horta no exerceix cap tipus de control. Unió Esportiva d’Horta no respon ni del contingut ni de l'estat d'aquests llocs, pàgines web i aplicacions.

DURADA I MODIFICACIÓ

Unió Esportiva d’Horta es reserva el dret a modificar i/o actualitzar a qualsevol moment els termes i condicions establerts a la seva pàgina web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d'aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

L'accés i navegació per la pàgina web de Unió Esportiva d’Horta comportarà l'acceptació de les condicions generals establertes en aquest apartat.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions estaran subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web de Unió Esportiva d’Horta, l'usuari i Unió Esportiva d’Horta accepten sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.